maandag 25 oktober 2010

amazonen

Amazonen, een mythisch volk van krijgshaftige vrouwen, volgens sommigen afstammelingen van de oorlogsgod Ares. Ze worden verondersteld te leven ten noordoosten van het Griekse cultuurgebied: in Thracië of Skythië, dan wel in Azië ten zuiden van de Zwarte Zee of ten zuidoosten daarvan, in Kappodocië of bij de Kaukasus. Ze hebben een bijzondere verering voor Artemis, de godin van de maagdelijkheid en de vrouwelijke kracht. Te harer ere zouden zij het beroemde heiligdom te Ephese hebben gesticht.
Om hun geslacht in stand te houden hadden ze af en toe gemeenschap met mannen van nabuurstammen. Zonen werden niet op prijs gesteld: die werden gedood, volgens een andere versie tot slaaf gemaakt, volgens weer een andere traditie blind gemaakt of op andere wijze verminkt. Incidenteel wordt verteld dat hun dochters de rechterborst werd weggeschroeid opdat ze geen hinder zouden ondervinden bij het hanteren van pijl en boog of de lans.
Ze leverden slag tegen verschillende Griekse helden zoals Herakles, en Theseus, die de Amazone Antiope had geschaakt. Een contingent Amazonen onder leiding van koningin Penthesileia kwam in de laatste fase van de Trojaanse oorlog koning Priamos te hulp. De felle strijd verliep voor de Amazonen gunstig, totdat Achilleus en Aias zich in de strijd mengden. Penthesileia werd dodelijk verwond door Achilleus, die voor de stervende in liefde ontstak. […]

uit: Van Achilleus tot Zeus (Thema's uit de klassieke mythologie in literatuur, muziek, beeldende kunst en theater) Erik M. Moorman & Wilfried Uitterhoeve, SUN Nijmegen 1990