woensdag 17 februari 2010

bernard marie koltes (1948-1989) - salinger e.a.

Hier een mooie link naar New Theatre Quarterly, een zeer respectabel tijdschrijft over theater(wetenschap)