zaterdag 27 februari 2010

andromache


schilderij van Jacques-Louis David 'Andromache rouwt om Hector' (1783)

Jean Racine (1639-1699) schreef op basis van Andromache (425 v.Chr) van Euripides (ca 480-406 v.Chr) zijn eigen interpretatie van de Griekse mythe.

vertaler Laurens Spoor:
'Hoewel het Frans in de loop der eeuwen minder is veranderd dan bijvoorbeeld het Nederlands, verschilt het 17e eeuwse Frans natuurlijk wel van dat van nu. Daarbij heeft de tragedie een eigen idioom, zeker de tragedie van Racine. Het classicistische Frans staat niet alleen van nature dichter bij het Latijn, Racine hanteert en stileert ook nog eens heel bewust een taalbeeld dat op het Latijn is geënt. Hij gaat in die zin terug naar de wortel (= racine) van het Frans, zoals hij dat door het navolgen van de klassieke treurspeldichters thematisch doet naar de wortel van de tragedie. Toch is het Frans van Racine zeker geen kunsttaal die, zoals onverlaten soms denken, vertaald zou moeten worden in een soort gewrongen Statenbijbel-Nederlands.
Het classicisme stelt orde en helderheid boven alles. Het Frans van Racine is eenvoudig en vloeiend. Uitgewogen en geladen. En met een minimale woordenschat.'