woensdag 17 februari 2010

samuel beckett - eh joe (1965) fragment

'Aan alles gedacht? …
Niet vergeten? …
Nou zit je lekker, hè? …
Niemand kan je zien …
Niemand kan je bereiken …
Waarom doe je het licht niet uit? …
Misschien zit er een wandluis naar je te loeren …
Waarom ga je niet naar bed? …
Wat mankeert er aan dat bed, Joe? …
Je hebt een ander genomen, niet? …
Heeft dat niets geholpen? …
Of is het het hart al? …
Het breekt als je in het donker gaat liggen …
Vermolmd tenslotte …
Hè Joe? …