dinsdag 2 maart 2010

de mythologische andromache

Adromache, echtgenote van de grootste held aan Trojaanse zijde, Hektor. Ze is de dochter van Aëtion, koning van het Cilicische Thebe. In de Trojaanse oorlog verloor ze haar vader, haar zeven broers en tenslotte ook haar echtgenoot, allen door de hand van Achilleus.
Na de dood van Hektor en de val van Troje wordt ze als oorlogsbuit aangewezen aan de zoon van Achilleus, Neoptolemos (ook wel Pyrrhos). Voordat ze door hem wordt meegevoerd, verliest ze ook nog haar zoontje Astyanax, die door de Grieken van de muur wordt geworpen om het geslacht van Priamos uit te roeien. Ze wordt de slavin en bedgenote van Neoptolemos en schenkt hem een zoon, Molossos. Na de dood van Neptolemos (deze wordt vermoord door Orestes) wordt het haar vergund te trouwen met Helenos, een andere zoon van Priamos. Samen met hem regeert ze over het Griekse Epiros.

uit: Van Achilleus tot Zeus (Thema's uit de klassieke mythologie in literatuur, muziek, beeldende kunst en theater) Eric M. Moormann & Wilfried Uitterhoeve, uitgeverij SUN 1990 - een aanrader (uit een geweldige reeks)!