maandag 1 maart 2010

orestes in andromache (racine)

Orestes Ik heb mijzelf bedrogen.
Vriend, kwel geen ongelukkige die van je houdt:
Hield ik mijn hartsgeheimen ooit voor jou verborgen?
Jij hebt mijn liefde zien ontvonken indertijd,
En toen zij later door haar vader Menelaos
Werd toegezegd aan Pyrrhus, omdat hij de wraak
Van diens familie had volvoerd, heb je het vlijmend
Verdriet gezien dat mij de zeeën overjoeg.
Tot overmaat van ramp zag ik toen jouw bereidheid
Om mij, beklagenswaardige, waarheen dan ook
Te volgen, mij voor wanshoopsdaden te behoeden,
Kortom: mij dagelijks te redden van de dood.

fragment Andromache (1667) Jean Racine
vertaling Laurens Spoor