vrijdag 21 mei 2010

cultuurparagraaf Verkiezingsprogramma PVV

Wij zijn een land met Joods-christelijke en humanistische wortels. Alles wat we hebben komt daaruit voort: onze welvaart, scheiding van kerk en staat, democratie. Iedereen in Nederland, gelovig of seculier, mag daar trots op zijn. De laatste decennia wordt geprobeerd het vertrouwde welvarende, gezellige en democratische Nederland in de afgrond te werpen van een multiculturele heilstaat. Onze cultuur staat zwaar onder druk. Islamisering, cultuurrelativisme, haat tegen het Westen, afkeer van alles dat riekt naar patriottisme bepaalt de denkwijze van onze elites. We moeten nu echt afscheid nemen van de cultuur van de sixties. Dat begint op school. De Canon van de Nederlandse geschiedenis wordt verplicht. Kinderen leren nu over hoe mooi de islam is en dat het een verrijking is van Nederland, maar wat de Tachtigjarige Oorlog was, is hen onbekend. Onze heroïsche vaderlandse geschiedenis mag meer in het zonnetje worden geplaatst. Het Nationaal Historisch Museum wordt geen weg-met-ons-museum. De staatsomroep excelleert de laatste jaren vooral in het waarschuwen tegen de Partij voor de Vrijheid. Avond aan avond paraderen er linksmensen die door linkse omroepen worden uitgenodigd hun politiek-correcte meningen te debiteren. Dat allemaal op uw kosten. De staatsomroep heeft de afgelopen jaren miljoenen misbruikt om propaganda te maken voor de klimaathysterie. We wachten nog steeds op excuses hierover. De omroepen doen alsof ze een kleur hebben, maar ze zijn allemaal even links. De KRO maakt niet één katholiek programma meer en de IKON misbruikt haar zendtijd voor de kerken om de PVV neer te zetten als NSB. Dat is mooi geweest. We hakken flink in het budget van de staatsomroep. Uitgangspunt op het gebied van de staatsomroep is dat publieke omroep een aanvulling moet zijn op het commerciële aanbod. Het bestaansrecht is marktfalen. De staatsomroep moet amusement overlaten aan de commercie. Die kan dat veel beter. Nederland 1 zou prima een commerciële zender kunnen zijn. Boer zoekt Vrouw of Spoorloos kunnen zonder probleem worden uitgezonden door RTL of SBS. De publieke omroep kan fors kleiner als het zich concentreert op de kerntaken informatie en educatie. Dan is één publieke tv-zender voldoende. Staatsradio hoeft niet langer. Elk format kan ook commercieel geëxploiteerd worden. Waarom Paradise by the Dashboard light van staatswege moet worden uitgezonden is niet duidelijk. De Wereldomroep is overbodig door de komst van satellieten en internet. Er kan dan ook fors bezuinigd worden op ‘Hilversum’. Dagbladen zijn van levensbelang voor informatievoorziening. Het niveau van veel kranten is de afgelopen jaren danig gedaald. Trouw verwerd van een eerbiedwaardige protestantse krant tot een benoemen-en-bouw-krantje en het eens gezaghebbende NRC Handelsblad is tegenwoordig in handen van de financier van de SP. Toch biedt een dagblad altijd meer informatie dan radio of tv. Daarom moet de krant voorrang krijgen. Dus: geen reclame meer bij de staatsomroep, want dat drijft de reclame-inkomsten voor dagbladen naar beneden. Ook de wildgroei van websites van de staatsomroep moet ophouden, dat concurreert volop met kranten en op internet bestaat geen schaarste. Het is nu ook tijd om te kiezen voor de verdediging van wezenlijke onderdelen van onze cultuur: de vrijheid van homoseksuelen en de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen.

Oplossingen:
• Nederlands onderwijs in het Nederlands
• Geen folders of andere overheidscommunicatie in een taal anders dan Nederlands (of Fries)
• Op elke school en elk overheidsgebouw moet onze vlag wapperen
• De Canon van onze vaderlandse geschiedenis verplichten op school
• Verstevig de samenwerking met Vlaanderen, om te beginnen op het gebied van economie
• Nederlands in de Grondwet (en het Fries)
• Flink bezuinigen op de staatsomroep, één publieke tv-zender
• Bescherm kunstenaars die bedreigd worden door de islamisering
• Respect voor de vele lokale tradities: kievietseieren zoeken in Friesland, carnaval in Limburg etc.
• Op 4 mei gedenken wij de slachtoffers van het (nationaal) socialisme. Op 5 mei vieren wij onze bevrijding. Dat blijft zo. 5 mei wordt weer een jaarlijkse landelijke vrije dag
• We houden de subsidies voor musea, bibliotheken en ons erfgoed in ere, maar kunstsubsidies schaffen we af

verkiezingsprogramma PVV