vrijdag 21 mei 2010

cultuurparagrafen uit verkiezingsprogramma's

De komende tijd zal ik de cultuurparagrafen uit de verkiezingsprogramma's van 'alle' politieke partijen opsnorren en hier plaatsen.
Over het algemeen is het ronduit teleurstellend - en dat is eufemistisch uitgedrukt - hoe de diverse partijen over (kunst en) cultuur denken.
Hieronder alvast een paar voorbeelden.