woensdag 19 mei 2010

ik ben een maker van stukken

Ik ben een maker van stukken. Ik toon
wat ik gezien heb. Op mensenmarkten heb ik
gezien hoe de mens van de mens een handeltje maakt.
Dat toon ik. Ik, de maker van stukken.
Ik toon hoe ze elkaar bestoken met plannen.
Met machinegeweren . Met argumenten. Of met geld.
Hoe ze elkaar opwachten.
Hoe ze voor elkaar een valkuil graven.
Vol hoop over wat dat zal opleveren.
Hoe ze elkaar de grond intrappen.
Hoe ze beminnen.
Hoe ze de buit verdelen.
Hoe ze vreten. En gevreten worden.
Dat toon ik. Ik, de maker van stukken.

Bertolt Brecht

uit: Loek Zonneveld
Gerardjan Rijnders, theatermaker