zondag 30 mei 2010

leeslijst nr 3 - filosofie + kunst (essays)

Patricia de Martelaere - Een verlangen naar ontroostbaarheid
Patricia de Martelaere - Wereldvreemdheid
Kees Vuyk - De esthetisering van het wereldbeeld
Kees Vuyk - De treurnis blijft
Michel de Montaigne - Essays
Jeanette Winterson - Kunstobjecten

jim jarmusch - stranger than paradise (1985)

kijklijst nr 1 - films

Gus van Sant - My own private Idaho
Jean-Luc Godard - A bout de souffle
Jim Jarmusch - Stranger than paradise
Orson Welles - Citizen Kane
Andrei Tarkovsky - Het offer
Ingmar Bergman - Fanny och Alexander

leeslijst nr 2 - romans

William Faulkner - As I lay dying
Herta Müller - Vanmorgen was ik mezelf liever niet tegengekomen
James Joyce - Ulysses
Knut Hamsun - Mysteriën
George Perec - 't Manco (la disparition)
Thomas Mann - De Toverberg (Der Zauberberg)
Paul Auster - The New York trilogy
Haruki Murakami - Kafka on the shore
Ohran Pamuk - Ik heet karmozijn
Malcolm Lowry - Under the vulcano

leeslijst nr 1 - toneelstukken

Johann Wolfgang von Goethe - Faust dl 1 & 2
Peter Weiss - Marat/deSade
Samuel Beckett - Eindspel (Endgame)
Lars Noren - Stilte
Thomas Bernhard - De theatermaker (Der Theatermacher)
Oscar Wilde - Het belang van ernst (The importance of being earnest)
Karl Kraus - De laatste dagen der mensheid
Tom Stoppard - Rosencrantz & Guildenstern zijn dood (… are dead)
Christopher Marlowe - Edward II
Ben Jonson - Volpone
William Shakespeare - Richard III
Molière - De vrek (L'avare)
Bertolt Brecht - Baal
Friedrich Schiller - De rovers (Die Raüber)
Heinrich von Kleist - De Familie Schroffenstein
Judith Herzberg - Kras
Christian Dietrich Grabbe - Scherz, Satire, Ironie und tiefere Bedeutung
Anton Tsjechov - De kersentuin

allen die vallen - een hoorspel

Allen die Vallen (All that Fall) een hoorspel van Beckett - bewerking, stemmen & beeld Iris Vlutters, Joerie Widdershoven, Milan Boele van Hensbroek, Matthijs Mahler, Liselore Knigge, Wies Fest, Vincent Brons & Anneke Sluiters - opname zondag 18 april 2010 stadserf Rood|Noot o.b.v. Peter Kolpa
Dit is een eerste 'schone' versie. Een tweede versie met geluidseffecten volgt.

woensdag 26 mei 2010

zondag 23 mei 2010

Mei Lezers 2010

foto's Kirsten Roosendaal & Peter Kolpa

vrijdag 21 mei 2010

Scarlet Tummers Leest Mei 13 mei 2010 - stadserf Rood|Noot


foto peter kolpa

Lieke Gorter Leest Mei 13 mei 2010 - stadserf Rood|Noot


foto peter kolpa

cultuurparagrafen uit verkiezingsprogramma's

De komende tijd zal ik de cultuurparagrafen uit de verkiezingsprogramma's van 'alle' politieke partijen opsnorren en hier plaatsen.
Over het algemeen is het ronduit teleurstellend - en dat is eufemistisch uitgedrukt - hoe de diverse partijen over (kunst en) cultuur denken.
Hieronder alvast een paar voorbeelden.

cultuurparagraaf Verkiezingsprogramma PVV

Wij zijn een land met Joods-christelijke en humanistische wortels. Alles wat we hebben komt daaruit voort: onze welvaart, scheiding van kerk en staat, democratie. Iedereen in Nederland, gelovig of seculier, mag daar trots op zijn. De laatste decennia wordt geprobeerd het vertrouwde welvarende, gezellige en democratische Nederland in de afgrond te werpen van een multiculturele heilstaat. Onze cultuur staat zwaar onder druk. Islamisering, cultuurrelativisme, haat tegen het Westen, afkeer van alles dat riekt naar patriottisme bepaalt de denkwijze van onze elites. We moeten nu echt afscheid nemen van de cultuur van de sixties. Dat begint op school. De Canon van de Nederlandse geschiedenis wordt verplicht. Kinderen leren nu over hoe mooi de islam is en dat het een verrijking is van Nederland, maar wat de Tachtigjarige Oorlog was, is hen onbekend. Onze heroïsche vaderlandse geschiedenis mag meer in het zonnetje worden geplaatst. Het Nationaal Historisch Museum wordt geen weg-met-ons-museum. De staatsomroep excelleert de laatste jaren vooral in het waarschuwen tegen de Partij voor de Vrijheid. Avond aan avond paraderen er linksmensen die door linkse omroepen worden uitgenodigd hun politiek-correcte meningen te debiteren. Dat allemaal op uw kosten. De staatsomroep heeft de afgelopen jaren miljoenen misbruikt om propaganda te maken voor de klimaathysterie. We wachten nog steeds op excuses hierover. De omroepen doen alsof ze een kleur hebben, maar ze zijn allemaal even links. De KRO maakt niet één katholiek programma meer en de IKON misbruikt haar zendtijd voor de kerken om de PVV neer te zetten als NSB. Dat is mooi geweest. We hakken flink in het budget van de staatsomroep. Uitgangspunt op het gebied van de staatsomroep is dat publieke omroep een aanvulling moet zijn op het commerciële aanbod. Het bestaansrecht is marktfalen. De staatsomroep moet amusement overlaten aan de commercie. Die kan dat veel beter. Nederland 1 zou prima een commerciële zender kunnen zijn. Boer zoekt Vrouw of Spoorloos kunnen zonder probleem worden uitgezonden door RTL of SBS. De publieke omroep kan fors kleiner als het zich concentreert op de kerntaken informatie en educatie. Dan is één publieke tv-zender voldoende. Staatsradio hoeft niet langer. Elk format kan ook commercieel geëxploiteerd worden. Waarom Paradise by the Dashboard light van staatswege moet worden uitgezonden is niet duidelijk. De Wereldomroep is overbodig door de komst van satellieten en internet. Er kan dan ook fors bezuinigd worden op ‘Hilversum’. Dagbladen zijn van levensbelang voor informatievoorziening. Het niveau van veel kranten is de afgelopen jaren danig gedaald. Trouw verwerd van een eerbiedwaardige protestantse krant tot een benoemen-en-bouw-krantje en het eens gezaghebbende NRC Handelsblad is tegenwoordig in handen van de financier van de SP. Toch biedt een dagblad altijd meer informatie dan radio of tv. Daarom moet de krant voorrang krijgen. Dus: geen reclame meer bij de staatsomroep, want dat drijft de reclame-inkomsten voor dagbladen naar beneden. Ook de wildgroei van websites van de staatsomroep moet ophouden, dat concurreert volop met kranten en op internet bestaat geen schaarste. Het is nu ook tijd om te kiezen voor de verdediging van wezenlijke onderdelen van onze cultuur: de vrijheid van homoseksuelen en de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen.

Oplossingen:
• Nederlands onderwijs in het Nederlands
• Geen folders of andere overheidscommunicatie in een taal anders dan Nederlands (of Fries)
• Op elke school en elk overheidsgebouw moet onze vlag wapperen
• De Canon van onze vaderlandse geschiedenis verplichten op school
• Verstevig de samenwerking met Vlaanderen, om te beginnen op het gebied van economie
• Nederlands in de Grondwet (en het Fries)
• Flink bezuinigen op de staatsomroep, één publieke tv-zender
• Bescherm kunstenaars die bedreigd worden door de islamisering
• Respect voor de vele lokale tradities: kievietseieren zoeken in Friesland, carnaval in Limburg etc.
• Op 4 mei gedenken wij de slachtoffers van het (nationaal) socialisme. Op 5 mei vieren wij onze bevrijding. Dat blijft zo. 5 mei wordt weer een jaarlijkse landelijke vrije dag
• We houden de subsidies voor musea, bibliotheken en ons erfgoed in ere, maar kunstsubsidies schaffen we af

verkiezingsprogramma PVV

cultuurparagraaf Verkiezingsprogramma VVD

verkiezingsprogramma VVD cultuurparagraaf pagina 22

cultuurparagraaf Verkiezingsprogramma PvdA

Nederland is als klein land groot in kunst en cultuur. Dutch Design, mode en moderne architectuur veroveren de wereld. Onze musea, monumenten, landschap en molen trekken grote aantallen toeristen naar ons land. Beeldende kunst, dans, opera en orkesten behoren tot de absolute wereldtop. Dat biedt geweldige mogelijkheden tot leren en begrijpen, tot verheffen en ontplooien. Maar ook de cultuur-economische uitstraling is immens. Culturele instellingen, kunstenaars en scholen kunnen door nieuwe vormen van samenwerking de kwaliteit van muziek- en cultuuronderwijs een nieuwe impuls geven. Ieder talent telt mee. Brede scholen bieden nieuwe kansen. Van groep 1 tot het examenjaar van de middelbare school moeten kunst en cultuur in het onderwijs worden ingebed. Analoog aan taal en rekenen komen er referentieniveaus voor wat een kind op welke leeftijd moet weten en kunnen op het gebied van cultuur. Het Nationaal Historisch Museum in Arnhem zal de geschiedenis van ons land op eigentijdse wijze presenteren aan een breed publiek. Van culturele instellingen wordt verwacht dat ze actief een eigen publiek zoeken, en nieuwe groepen interesseren voor wat ze te bieden hebben; instellingen die meer eigen inkomsten verwerven hebben recht op beloning.

cultuurparagraaf Verkiezingsprogramma CDA

Cultuur verbindt mensen. Het is een uitdrukking van het geheel van onze waarden en draagt wezenlijk bij aan onze identiteit. Kennisnemen van elkaars cultuuruitingen kan groepen mensen dichter bij elkaar brengen, draagt bij aan het opbouwen en bijeenhouden van een samenleving die als echte gemeenschap beleefd wordt. Juist in
een globaliserende wereld hebben mensen behoefte aan eigenheid en aan verbondenheid. Cultuur vervult daarvoor een wezenlijke rol. Dat geldt voor onze topcultuur maar ook voor de volkscultuur. Kunstenaars houden ons een spiegel voor. Zij openen nieuwe en inspirerende vergezichten. Zij laten ons op een andere, verrijkende manier tegen de samenleving aankijken. Ook de amateurkunst verbindt mensen met elkaar. Kunst geeft invulling aan het begrip participatie en geeft kleur aan de samenleving. Het CDA staat voor een overheid die de condities creëert voor een bloeiende kunst en cultuur, die kwaliteit verhoogt en zorgt voor spreiding en toegankelijkheid. Cultuur kan bijdragen aan versterking van de economie. Cultuur is belangrijk voor het (internationale) vestigingsklimaat, in het bijzonder in de steden. Ook via toerisme (musea en monumentale steden), architectuur, erfgoed, en design draagt cultuur bij aan werkgelegenheid en economie. Naast verbinding, zijn daarom ook innovatie en bereik belangrijke doelstellingen van cultuurbeleid.

2.5.1 Nederland is rijk aan monumenten. Monumenten zijn niet alleen mooi maar dragen ook bij aan woonplezier, het gevoel van veiligheid en leveren bovendien een economische bijdrage in de sfeer van horeca en toerisme. Het hedendaagse monumentenbeleid moet ertoe bijdragen dat de kwaliteit, identiteit en herkenbaarheid van onze leefomgeving gewaarborgd zijn en verder worden uitgebouwd. Het monumentenbestand moet daarom goed op orde blijven. Het behoud van religieus erfgoed verdient bijzondere aandacht.

2.5.2 Cultuureducatie en geschiedenis verdienen een vanzelfsprekende plaats in het onderwijs. Het brengt jongeren in verbinding met vragen van zingeving, met dieptelagen van onze cultuur en met de onderliggende waarden van onze samenleving. Het nieuwe Nationaal Historisch Museum zal hieraan, in samenwerking met het Nationaal Openlucht Museum, een belangrijke bijdrage moeten leveren.

2.5.3 Het CDA is voorstander van actieve cultuurparticipatie. Amateur- en volkskunst evenals bibliotheekbezoek moet gestimuleerd worden. Het zelf beoefenen van kunst in verenigingsverband bevordert groepsgevoel en saamhorigheid. Door verdere decentralisatie kan de doelmatigheid worden bevorderd.

donderdag 20 mei 2010

cultuurparagraaf Verkiezingsprogramma Groen Links

Zonder kunst en cultuur geen bezieling, vernieuwing en vooruitgang. GroenLinks investeert in een bruisende culturele sector.

Meer mensen moeten de kans krijgen om van kunst te leren genieten. Helaas staat de legitimiteit van het cultuurbeleid en subsidiëring veel meer ter discussie dan bij andere beleidsterreinen. Kunstenaars werken vaak voor (minder dan) een minimumloon. Kleine bezuinigingen kunnen een levensgroot effect hebben.

GroenLinks is van mening dat de politiek terughoudend moet zijn in de bemoeienis met de inhoud van kunst. Kunstraden dienen onafhankelijk te zijn. GroenLinks wil de transparantie en de onafhankelijkheid vergroten van de kunstraden die adviseren over kunstsubsidies.

Nederland is een relatief grote speler in de creatieve industrie en dat wil GroenLinks graag zo houden. GroenLinks wil de ontwikkeling van de creatieve industrie stimuleren door middel van garantstellingen bij investeringen.

verkiezingsprogramma Groen Links

woensdag 19 mei 2010

tekeningen johannes jelgerhuis
johannes jelgerhuis (1770-1836) schilder, tekenenaar, toneelspeler, pedagoog

eduard verkade (1878-1961) en het toneel

[…] De tekstregie van Verkade leidde ook wel eens tot breedsprakigheid, zoals is voorgekomen tijdens de regie van het stuk van Sabatino Lopez De Afschuwelijke Ferante en hij Cor van der Lugt Melsert wilde duidelijk maken hoe deze moest roepen tegen een vrouw die achter een verlicht venster in een straatje bezig was zich uit te kleden. 'Stelt u zich een zwoele nacht voor in Sevilla met een hemel vol sterren. U komt van een feestje, hebt plezier gehad, loopt door dat straatje en ziet die vrouw achter het venster.' Van der Lugt vroeg toen terecht of Verkade hem dat eens voor wilde spelen. […]

uit: Johan van der Woude Eduard Verkade en het toneel 1965

ik ben een maker van stukken

Ik ben een maker van stukken. Ik toon
wat ik gezien heb. Op mensenmarkten heb ik
gezien hoe de mens van de mens een handeltje maakt.
Dat toon ik. Ik, de maker van stukken.
Ik toon hoe ze elkaar bestoken met plannen.
Met machinegeweren . Met argumenten. Of met geld.
Hoe ze elkaar opwachten.
Hoe ze voor elkaar een valkuil graven.
Vol hoop over wat dat zal opleveren.
Hoe ze elkaar de grond intrappen.
Hoe ze beminnen.
Hoe ze de buit verdelen.
Hoe ze vreten. En gevreten worden.
Dat toon ik. Ik, de maker van stukken.

Bertolt Brecht

uit: Loek Zonneveld
Gerardjan Rijnders, theatermaker

richard II tegen henry IV

De gouden kroon is lijk een waterput
Waarin twee emmers hangen aan één lier
De lege pijlsnel dansend naar omhog
De tweede, laag en ongezien, vol water
Die tweede - ik, vol tranen - drinkt het leed
Dat gij gestort hebt en U stijgen deed.

uit: Ten oorlog! (1997) Tom Lanoye

dinsdag 18 mei 2010

tekeningen johannes jelgerhuis


johannes jelgerhuis (1770-1836) schilder, tekenenaar, toneelspeler, pedagoog

uit: curiositeiten van allerlei aard nr 12-13 - het toneel (fragment)

'De Spectator van Addison beweert, dat op het engelse toneel, en dus ook bij het engelse publiek van dien tijd, een onmiskenbare voorliefde bestond voor veel geraas, en dat het geluid van de trommen, de trompetten en het hoerah roepen, wanneer op den schouwburg van New-Market een veldslag werd geleverd, zo sterk was, dat men het aan het andere eind van de stad kon horen.'

uitgegeven door: De Firma R.C. Meijer Amsterdam 1875


Luigi Russolo en zijn assistent Ugo Piatti met hun Intonarumori (lawaaimachines) 1913


maandag 17 mei 2010

Ted Brandsen over de importantie van kunst (fragment)

[…] Boze tongen in Den Haag zetten openlijk vraagtekens bij de meerwaarde van kunst en cultuur. 'Tja, die geluiden passen binnen de verharding die in de maatschappij plaatsvindt. Voor mij is kunst voedsel voor de ziel. Je kunt er geen geldwaarde aan ontlenen, maar dat betekent niet dat het niet belangrijk is. Het is wat de stad levendig en aantrekkelijk maakt. Je kunt er bruggen mee bouwen tussen de verschillende culturen in Nederland. Bovendien levert de culturele sector wel degelijk een enorme economische bijdrage aan onze economie. Dat wordt keer op keer bewezen. Als politicus zou je trots moeten zijn op het aanbod van kunst en cultuur dat er in Nederland is en het willen koesteren.' […]

uit: Kunst & Podium Een uitgave van FNV KIEM jaargang 2 editie 02 14/5/2010

Ted Brandsen is artistiek directeur van het Nationale Ballet

zondag 16 mei 2010

inschrijving voor LeesMEI editie nr.2 mei 2011 is geopend

Je kunt je vanaf heden inschrijven voor Editie nr.2 van LeesMEI 2011 mei:
marathonlezing van MEI van Herman Gorter op Stadserf Rood|Noot.
Stuur een bericht naar leesmei@roodnoot.org

vrijdag 7 mei 2010

leesMei donderdag 13 mei 2010 - integrale lezing van herman gorters MEI op Rood|Noot

LeesMei donderdag 13 mei 2010 - integrale lezing van herman gorters MEI op Rood|Noot


Adeline van Lier, Martin Aart de Jong, A.L. Snijders, Alejandra Peña, Alexis de Roode, Bernhard Christiansen, Bert van den Hoed, Carry-Ann Tjong-Ayong, Danibal, Don Duyns, Floor van Lissa, Gina van den Berg, Henk Koorn, Ingmar Heytze, Jan van der Haar, Joop Nolles, Mariangela De Lorenzo, Marijke van Dorst, Marischka Verbeek, Merijn Schipper, Najiba Abdellaoui, Natasha van Waardenburg, Nerko Hadziaporovic, Niels Bokhove, Peter Bijl, Peter Knipmeijer, Rick Treffers, Robert Dorsman, Ruben van Gogh, Sera Rotmans, Sherman De Jesus, Spinvis, Vicky Francken, Vrouwkje Tuinman, Willem Desmense, Scarlet Tummers, Nanne Nauta, Madelief Blanken, Lilian Hak, Laura Nauta, Denise Jannah, Djurre de Haan, Tsead Bruinja, Jan Juffermans, Lia Reedijk, Maria Postema, Michiel Flamman, Dana Linssen, Chrétien Breukers, Nilgun Yerli, Carol Linssen, Nadine Ancher, Cees Grimbergen, Oscar Kocken, Hans Leeuwenhage, Joke Kuipers, Pauline Pisa, Frank van Dixhoorn, Norbert Pek, Paloma Aguilera Valdebenito, Piet Gerbrandy, Roland Fagel, Nicole Montagne, Robbert van der Horst, Michael Stoker, Jos Lemaier, Christine Ewert, Harry van Dam, Wiegertje Postma, Fabian Stolk, Anne Broekman, André Klukhuhn, Zulile Blinker, Hanneke Laura, Gérard van Kalmthout, Carolien Labib, Edwin Fagel, Gonny Gaakeer, Corrie van Binsbergen, Tim Snijders, Lieke Gorter, Jacob van der Vis, Jolanda Spoel, Mark Baker en vele anderen lezen MEI van Herman Gorter.

Lokatie: Rood|Noot Oude Vleutenseweg 33 Utrecht
Tijd: van 12u tot 24u
Datum: donderdag 13 mei 2010