donderdag 10 februari 2011

Mijn kleine revolutie - nina

Nina maakte naar aanleiding van de opdracht: Ik start een revolutie … dit filmpje (camera Daan). Opdracht i.h.k.v. theorieles HKU acteursopleiding.